شرکت گسترش تجهیز یارا به شناسه ثبت 48786 و شناسه ملی 14007726661با نام تجاری یاراپارت با هدف ایجاد بازار رقابتی برای خرید قطعات صنعتی مورد نیاز صنایع کشور پا به عرصه تجارت الکترونیک نهاده است. این شرکت همواره در تلاش است که با دعوت از تأمین کنندگان عمده قطعات صنعتی در جهت کاهش زمان خرید قطعات با کیفیت از منایع اصلی و صرفه جویی در هزینه خرید قطعات به صنعت کشور خدمت رسانی نماید.